அன்புடன் என் ஈழத்து கவிச் சோலைக்குள் உங்களை வரவேற்கிறேன். கவி ஆக்கம் எஸ்வீஆர்.பாமினி

அடி அடி துரத்தி அடி..

எடு எடு ஆயுதம் எடு எடு
தொடு தொடு 5 தாம் கட்ட ஈழபோரை தொடு தொடு
முடி முடி ஈழத்தில் எதிரிகள் ஜாவும் முடி முடி
உடை உடை எதிரியின் முற்றுகையை உடைத்து விடு
தடைகள் ஜாவும் தகர்த்து விடு
சிங்கள ராணுவம் யாவும் அழியட்டும்

அடி அடி துரத்தி அடி ஈழத்தில் இருந்து
சிங்கள இராணுவம் சிங்கள தேசம் செல்லும்வரை துரத்தி அடி
செத்து மடிந்து ஓடட்டும் சிங்கள இராணுவம்
தமிழீழம் தமிழன் ஆளட்டும்
சிங்கள இராணுவம் இங்கே எதற்கு
ஈழத்தில் இருந்து துரத்தி அடி அடி
பதுங்கிய புலிகள் பாயட்டும்

எதிரிகள் யாவும் இங்கே புதையட்டும்
பாயும் புலிகள் பாயட்டும்
இங்கே வந்த சிங்கள இராணுவம் யாவும் சிக்கட்டும்
தமிழர்கள் யாவும் நெருப்பாய் மாறி புலியாய் பாயட்டும்
சிங்கள இராணுவம் மாயட்டும்
.
மிண்டும் ஈழக்கதை உலகமெங்கும் தொடங்கட்டும்
தமிழீழம் எங்கும் தமிழர் கையில் வந்து சேரட்டும்
அடி அடி முள்கம்பி வேலியாவும் விலகட்டும் அடி அடி
ஈழத்தில் அடிமை வாழ்க்கை விலகட்டும் முடி முடி
சிந்திய குருதி நீங்கட்டும் .சாவு யாவும் நீங்கட்டும்

பட்ட துன்பம் யாவும் விலகட
வானெங்கும் புலிக்கொடி பறக்கட்டும்
கடல் எங்கும் புலிக்கொடி பாயட்டும்
காடெங்கும் பனை எங்கும் வயலெங்கும்
புல்வெளி எங்கும் தெருவெங்கும் வீடெங்கும்
புலிக்கொடி பறக்கட்டும்
தலைவன் கையில் தமிழீழத்தின்
வெற்றிக்கொடி புயலிட்டு பறக்கட்டும். © 2011 Template by:
svrpamini